medezeggenschaps
recht

De Pont | Reijrink Advocaten is een u toegewijd en ervaren advocatenkantoor dat voor u voor de volle 100 % uw individuele en collectieve arbeidsrechtelijke + medezeggenschapsrechtelijke zaken op een strategische en praktische wijze regelt.

Medezeggenschapsadvocaten pur sang

De ondernemingsraad heeft een belangrijke en verantwoordelijke rol. De Wet op de ondernemingsraden biedt een basis om die rol in te vullen. Om die mogelijkheden optimaal te benutten is niet enkel kennis van de regelgeving maar ook een strategische pro- actieve aanpak nodig. De Pont Reijrink Advocaten biedt op beide vlakken ervaren bijstand.
Arbeidsrechtelijk en ondernemingsrechtelijk hebben we de juridische kennis in huis om complexe advies- en instemmingstrajecten te begeleiden waaronder reorganisaties, overnames, fusies en outsourcingtrajecten. Tevens bieden wij een handige helpdeskfunctie aan voor acute vraagstukken. Strategisch helpen wij de koers te bepalen en reiken wij handige handvatten aan om de beste aanpak te realiseren. Dit alles met een pragmatische insteek en een no-nonsens mentaliteit.

Bij uitstek zijn wij ervaren en bekwaam in procedures op basis van het beroepsrecht bij de Ondernemingskamer in Amsterdam als ook procedures op basis van de algemene geschillenregeling bij de kantonrechter. Wij onderscheiden ons door eenvoud, passie en gedrevenheid en onderschrijven het belang van een persoonlijke relatie met onze klanten.

De Pont Reijrink medezeggenschapsadvocaten staan voor resultaat.